Αγώνας Δρόμου - Δελφοί - Ολυμπία - 255 χιλ

Σταθμοί τροφοδοσίας

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΡΙΟ- ΟΛΥΜΠΙΑ
ΘΕΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΙΟ 0    
ΧΑΡΑΔΡΟ 8200 8200 ΣΤΑΘΜΟΣ 1
ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ 12700 20900 ΣΤΑΘΜΟΣ 2
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 7100 28000 ΣΤΑΘΜΟΣ 3
ΛΑΤΣΕΙΚΑ 6100 34100 ΣΤΑΘΜΟΣ 4
ΜΙΡΑΛΙ 9800 43900 ΣΤΑΘΜΟΣ 5
ΒΑΛΜΑΤΟΥΡΑ 7300 51200 ΣΤΑΘΜΟΣ 6
ΚΑΛΟΥΣΙ 8100 59300 ΣΤΑΘΜΟΣ 7
ΑΛΠΟΧΩΡΙ 8500 67800 ΣΤΑΘΜΟΣ 8
ΚΑΛΕΤΖΙ 8200 76000 ΣΤΑΘΜΟΣ 9
ΔΡΟΣΙΑ 7000 83000 ΣΤΑΘΜΟΣ 10
ΣΚΙΑΔΑΣ 9600 92600 ΣΤΑΘΜΟΣ 11
ΠΗΝΕΙΟΣ 5700 98300 ΣΤΑΘΜΟΣ 12
ΖΗΡΕΙΚΑ 9600 107900 ΣΤΑΘΜΟΣ 13
ΠΕΥΚΗ 7700 115600 ΣΤΑΘΜΟΣ 14
ΠΕΡΣΑΙΝΑ 6200 121800 ΣΤΑΘΜΟΣ 15
ΚΡΥΟΝΕΡΙ 9200 131000 ΣΤΑΘΜΟΣ 16
ΚΛΑΔΕΟΣ 7300 138300 ΣΤΑΘΜΟΣ 17
ΟΛΥΜΠΙΑ 5700 144000 ΣΤΑΘΜΟΣ 18

 

all rights reserved | developed by Jetnet ©