Αγώνας Δρόμου - Δελφοί - Ολυμπία - 255 χιλ

Ιατρική βεβαίωση

Ο υπογράφων ιατρός ....................................................................................................................

τηλέφωνο ........................................................... διεύθυνση .........................................................

Πόλη ................................................................. Χώρα ..............................................................

Βεβαιώνει ότι ο αθλητής/τρια με τα παρακάτω στοιχεία

Ονομα ..................................... Επίθετο ..................................................

Ημερομηνία γέννησης ......... /........... / 19......

Αφού υποβλήθηκε στις απαιτούμενες εξετάσεις δεν παρουσιάζει ιατρικές ενδείξεις οι οποίες να του απαγορεύουν την συμμετοχή του στον ΡΙΟΛΥΜΠΙΑ δρόμο (Ρίο-Ολυμπία) αγώνα 145 χιλιομέτρων και διάρκειας 32 ωρών.

Ημερομηνία υπογραφή και σφραγίδα ιατρού

 

 

 

 


Προσοχή η βεβαίωση δεν πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από τις 20/3/2024

 

 

Print

all rights reserved | developed by Jetnet ©