Αγώνας Δρόμου - Δελφοί - Ολυμπία - 255 χιλ

Χρονικά όρια

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ-ΡΙΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΡ. ΣΤΑΘ. ΘΕΣΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Σ1 ΡΙΟ 0   9:00  
Σ2 ΧΑΡΑΔΡΟ 8200 8200 19/8/20   05:30 -12:00  
Σ3 ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ 12700 20900 19/8/20   07:45 - 14:30  
Σ4 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 7100 28000 19/8/20    09:10 - 15:45  
Σ5 ΛΑΤΣΕΙΚΑ 6100 34100 19/8/20   10:00 - 16:45  
Σ6 ΜΙΡΑΛΙ 9800 43900 19/8/20   11:40 - 18:15  
Σ7 ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑ 7300 51200 19/8/20  12:30 -19:30  
Σ8 ΚΑΛΟΥΣΙ 8100 59300 19/8/20 14:00 - 21:15  
Σ9 ΑΛΠΟΧΩΡΙ 8500 67800 19/8/20  15:30 - 22:45  
Σ10 ΚΑΛΕΤΖΙ 8200 76000 19/8/20  & 20/8/20  17:15 - 01:00 15 HOURS
Σ11 ΔΡΟΣΙΑ 7000 83000 19/8/20  &  20/8/20  18:15 - 02:15  
Σ12 ΣΚΙΑΔΑΣ 9600 92600 19/8/20  & 20/8/20   20:15 - 04:45  
Σ13 ΠΗΝΕΙΟΣ 5700 98300 19/8/20 &  20/8/20   21:15 - 06:00  
Σ14 ΖΗΡΕΙΚΑ 9600 107900  20/8/20    23:10 - 07:40  
Σ15 ΠΕΥΚΗ 7700 115600  20/8/20    00:30 - 10:00  
Σ16 ΠΕΡΣΑΙΝΑ 6200 121800  20/8/20   01:45 - 11:30  
Σ17 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 9200 131000  20/8/20     03:30 - 13:40  
Σ18 ΚΛΑΔΕΟΣ 7300 138300  20/8/20    05:00 - 15:55  
Σ19 ΟΛΥΜΠΙΑ 5700 144000  20/8/20    05:30 - 17:00  32 HOURS
         


 

all rights reserved | developed by Jetnet ©