Αγώνας Δρόμου - Δελφοί - Ολυμπία - 255 χιλ

Αίτηση Συμμετοχής Ρίο Ολμπία

Οι παρακάτω όροι είναι βασικοί και πρέπει να τους αποδεχτείτε, πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της αίτησής σας:

  • Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 19 ετών.
  • Ο κάθε αθλητής έχει την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή του στον αγώνα, σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
  • Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης.
  • Αιτήσεις με σκόπιμα ψευδή στοιχεία και προφανή στόχο εξαπάτησης της διοργάνωσης, απορρίπτονται.
  • Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να γνωρίζει τους κανονισμούς εγγραφής στον αγώνα.
  • Κάθε αθλητής μπορεί να συμπληρώσει στην αίτησή του από έναν μέχρι τρείς  το πολύ αγώνες που πραγματοποιήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια  σύμφωνα με τις προυποθέσεις συμμετοχής που αναγράφονται στους κανονισμούς.
  • Το κόστος συμμετοχής θα καταβάλλεται όταν εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής.
  • Η διοργάνωση του "ΡΙΟΛΥΜΠΙΑ" επικοινωνεί με τους αθλητές αποκλειστικά με email γι αυτό συνιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας.

 

Αποδοχή Όρων & Αίτηση Συμμετοχής

all rights reserved | developed by Jetnet ©