Αγώνας Δρόμου - Δελφοί - Ολυμπία - 255 χιλ

Αίτηση Νέων Μελών

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

 


Ημερομηνία..................................

 
Ονοματεπώνυμο...............................................................................


Διεύθυνση αλληλογραφίας...................................................................

Τηλέφωνο Οικίας.............................................................................

Τηλέφωνο Εργασίας..........................................................................

Ηλεκτρονική Δ/νση...........................................................................

Επαγγελματική ιδιότητα ....................................................................

Ξένες γλώσσες ................................................................................


Έγκριση εγγραφής νέου μέλους στον Αθλητικό Σύλλογο «OΛΥΜΠΙΟΙ»

Υπογραφή 2 Μελών που προτείνουν Υπογραφή Υποψηφίου Μέλους

..............................................................

..............................................................

Κόστος ετήσιας συνδρομής: Δέκα (10) Ευρώ

 

Υπογραφή υποψήφιου μέλους

 

..............................................................

 

 

Εκτύπωση Αίτησης

all rights reserved | developed by Jetnet ©